CHI TIẾT MÁY & SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP PHỤ TRỢ
CNC

thông tin liên hệ
Nhữ Văn Hồng
Giám đốc kinh doanh
- 0967 371 228

Ms Bình
Tư vấn - 0888 510 499

SẢN PHẨM GIA CÔNG CƠ KHÍ

Chốt đồng
Chốt đồng
Chốt inox
Chốt inox
Insert
Insert
Sản phẩm CNC
Sản phẩm CNC
Sản phẩm CNC 3
Sản phẩm CNC 3
Ốc vít
Ốc vít
Vít dẫn điện
Vít dẫn điện
Pin
Pin
Tay nắm
Tay nắm
Bạc sắt
Bạc sắt
Trục chốt
Trục chốt
Đinh tán
Đinh tán