CHI TIẾT MÁY & SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP PHỤ TRỢ
CNC

thông tin liên hệ
Nhữ Văn Hồng
Giám đốc kinh doanh
- 0967 371 228

Ms LiLi
Tư vấn - 0833 590 499

SẢN PHẨM GIA CÔNG CƠ KHÍ

Sản phẩm phay
Sản phẩm phay
Sản phẩm phay
Sản phẩm phay
Sản phẩm phay
Sản phẩm phay
Chốt đồng
Chốt đồng
Chốt inox
Chốt inox
Insert
Insert
Sản phẩm CNC
Sản phẩm CNC
Sản phẩm CNC 3
Sản phẩm CNC 3
Vít dẫn điện
Vít dẫn điện
Pin
Pin
Tay nắm
Tay nắm
Đinh tán
Đinh tán