CHI TIẾT MÁY & SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP PHỤ TRỢ
CNC

thông tin liên hệ
Nguyễn Thị Lập
Nhân viên văn phòng
- 0888 510 499

Nhữ Văn Hồng
Giám đốc kinh doanh
- 0967 371 228

ỐC VÍT

Ốc vít
Ốc vít
Ốc vít
Ốc vít
Vít dẫn điện
Vít dẫn điện
Ốc vít
Ốc vít